1. Ład przestrzenny - warunek czy cel inwestowania? 

Inwestorzy najchętniej angażują się w przedsięwzięcia na terenach najatrakcyjniejszych w gminie tj. charakteryzujących się szeroko rozumianym ładem przestrzennym. To nie tylko kwestie czysto marketingowe (np. deweloperzy) ale równie często typowo użytkowe (np. hipermarkety). Niestety dość często w wyniku tak „uwarunkowanego” inwestowania  przegrywa przestrzeń - bywa, że przy świadomym udziale gminy. W imię walki o wpływy do gminnego budżetu i w ramach filozofii: albo chaotyczny (subiektywne) ale jednak rozwój albo niestety „uporządkowana” inwestycyjna stagnacja. „Świadomy udział gminy” to między innymi skutek braku skonkretyzowanych regulacji prawnych w tym zakresie. Czy przestrzeń polskich gmin wymaga prawa chroniącego przed opisaną wyżej „komercjalizacją”? 

Podyskutujmy

Nie znaleziono żadnych komentarzy.