3. Inwestowanie w gminie – inwestowanie w gminę

Dotychczasowa, najczęściej obserwowana praktyka inwestorów zewnętrznych: inwestowanie na terenach „przygotowanych” przez gminę m.in. w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej, stosunków własnościowych itp. Brak takiego „przygotowania” stanowi największą barierę inwestycyjną. Dotyczy to większości terenów polskich gmin. Taki stan rzeczy jest w dużej mierze wynikiem obowiązujących regulacji prawnych przenoszących ciężar opisanego wyżej „przygotowania” terenów do zainwestowania na barki samorządów gminnych (zadania własne). Może należy do obowiązującego prawa wprowadzić zasadę: „chcesz inwestować w gminie – zainwestuj w gminę” tj. sfinansuj realizację infrastruktury gminnej niezbędnej dla twojej inwestycji?

Podyskutujmy

Nie znaleziono żadnych komentarzy.