2. Koszty ekonomiczne chaosu przestrzennego

  Skala kosztów ekonomicznych chaosu przestrzennego uwarunkowana jest zadekretowaną w studium gminy funkcją danej przestrzeni oraz ilością jej „deficytów przestrzennych” tj. elementów przestrzeni definiujących ład przestrzenny a nieobecnych w danej przestrzeni. Jakie są całkowite (na poziomie gminy, powiatu, województwa) koszty ekonomiczne tolerowania chaosu przestrzennego ? „Plusem dodatnim” poznania prawdy o rzeczywistych kosztach ekonomicznych bałaganu w przestrzeni może się okazać inna prawda: że zdecydowanie mniej kosztowny jest ład przestrzenny. Myślę, że warto podjąć wysiłek i odpowiedzieć na to pytanie.

Podyskutujmy

Nie znaleziono żadnych komentarzy.