3. Przestrzeń lokalna w przestrzeni ponadlokalnej

Usankcjonowana prawnie i powszechnie stosowana hierarchizacja celów publicznych niejako automatycznie „hierarchizuje” przypisane do tych celów przestrzenie. Jest więc przestrzeń gminy, powiatu, województwa. Hierarchizacja przestrzeni to rodzaj ich wzajemnego podporządkowania polegający na kształtowaniu przestrzeni nadrzędnej „kosztem” przestrzeni podrzędnej. I tak inwestycje o znaczeniu wojewódzkim realizowane są co do zasady „bezwarunkowo” w stosunku do ewentualnych zadań na poziomie gmin(y). Jest tylko jedno pytanie: gdzie powinna być granica tej „bezwarunkowości”? Do każdej przestrzeni przypisana jest ściśle zdefiniowana społeczność: do przestrzeni gminy - społeczność lokalna, do przestrzeni województwa - społeczność województwa. Tyle tylko, że społeczność województwa to przecież ta sama społeczność lokalna (gminna) -  tylko zwielokrotniona.

Dobry przykład na ilustrację problemu tutaj

Podyskutujmy

Nie znaleziono żadnych komentarzy.