2. Konflikty przestrzenne w polityce przestrzennej gminy

Plany zagospodarowania przestrzennego to instrument służący do realizacji polityki przestrzennej gminy będącej zadaniem własnym tego samorządu. Jednym z podstawowych celów planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na potrzeby tej polityki, jest eliminacja istniejących konfliktów przestrzennych i zapobieganie ich powstawaniu w przyszłości. Tyle teoria. W praktyce, paradoksalnie, dość często plany zagospodarowania przestrzennego nie tylko nie rozwiązują aktualnych konfliktów przestrzennych ale generują nowe. To błąd „systemu” czy raczej „czynnik ludzki”?

Podyskutujmy

Nie znaleziono żadnych komentarzy.